Vodohospodářské stavby
Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě
Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě, km 0,000–0,435, Chorvatsko

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Chorvatsko

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2016-2017

Nosné technologie : Kotvy,Podzemní stěny

Malá vodní elektrárna Štětí
Mala vodní elektrárna Štětí – zajištění stavební jámy a výstavba elektrárny

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Injektáže,Podzemní stěny,Piloty

Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem
Zajištění stavební jámy malé vodní elektrárny v Roudnici nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž,Injektáže,Kotvy,Mikropiloty,Piloty

Malá vodní elektrárna Velký Osek
Malá vodní elektrárna Velký Osek

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Plavební komora Hluboká nad Vltavou
Plavební komora Hluboká nad Vltavou

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Malá vodní elektrárna Litoměřice
Malá vodní elektrárna Litoměřice

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2011-2015

Nosné technologie : Beranění,Injektáže,Podzemní stěny,Piloty

Plavební komora České Vrbné
Plavební komora České Vrbné na horním toku Vltavy

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy,Piloty

Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby
Přeložka vodovodní shybky a úprava plavební úžiny Chvatěruby

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze
Kotevní stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce a dotěsnění hráze vodního kanálu Nová řeka
Rekonstrukce a dotěsnění hráze vodního kanálu Nová řeka

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění

Přístav Mělník – nová ochranná zeď kontejnerového terminálu, 1. bazén
Přístav Mělník – nová ochranná zeď kontejnerového terminálu, 1. bazén

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy

Oprava koryta Čertovky
Oprava koryta Čertovky v ř. km 0,355–0,711, Praha-Kampa

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Vrtané zápory,Trysková injektáž

Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze
Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Injektáže

Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze
Velká oprava Rašínova nábřeží v Praze

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2006-2010

Nosné technologie : Beranění,Kotvy

Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most
Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ..

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž

PPO hl. m. Prahy - etapa 0003 Karlín−Libeň, Libeňské přístavy
PPO hl. m. Prahy - etapa 0003 Karlín−Libeň, Libeňské přístavy

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu
Vraňany - stavební jímka pro malou vodní elektrárnu

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Oprava ledolamů Karlova mostu
Oprava ledolamů Karlova mostu

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově
Protipovodňová opatření paláce Žofín na Slovanském ostrově

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Injektáže,Těsnicí podzemní stěna

Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, část 21 Karlův most−Čertovka
Uzávěr Čertovky Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0002: Malá Strana a Kampa, ..

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 50–100 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Podzemní stěny

Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech
Rekonstrukce velké plavební komory v Českých Kopistech

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 100–a více mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Trysková injektáž

Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov
Sanace havárie druhého jezového pole na vodním díle Střekov

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění,Piloty

Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves
Tenká těsnicí podzemní stěna v ochranné hrázi Odra — Ostrava-Nová Ves

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Tenká těsnicí podzemní stěna

Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka
Oprava plavební komory v Hoříně u Mělníka

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Injektáže

Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus
Oprava povodňové hráze a uložení plynovodní shybky u Veltrus

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem
Rekonstrukce velké plavební komory v Roudnici nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 2001-2005

Nosné technologie : Beranění

Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem
Kanalizační shybka pod řekou Labe v Ústí nad Labem

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění

Plynovodní shybka pod řekou Vltavou u Ouholic
Plynovodní shybka pod řekou Vltavou u Ouholic

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 0–10 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění

Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce
Rekonstrukce jezu v Dobřichovicích na řece Berounce

Typ stavby : Vodohospodářské

Země : Česká Republika

Finanční objem : 10–50 mil. Kč

Termín dokončení : 1996-2000

Nosné technologie : Beranění